ทัช - Kumyr ( Kyrgyzstan )

ระยะทางระหว่างเมืองอื่น ๆ