แอมเพอร์แซนด์ ( จอร์แดน )

ระยะทางระหว่างเมืองอื่น ๆ